REGULAMIN

  1. Pacjent umawia się na wizytę telefonicznie pod numerem 517 337 159, mailowo klimek.fizjoterapia@gmail.com lub osobiście w gabinecie przy ul. Ignacego Skorupki 13/12 w Krakowie.
  2. Pacjent korzystający z usług fizjoterapeuty rozpoczyna zabiegi od pierwszej wizyty diagnostycznej, podczas której przeprowadzane jest badanie diagnostyczne oraz zbierany jest wywiad z pacjentem i na tej podstawie fizjoterapeuta podejmuje decyzje o charakterze dalszej terapii.
  3. Na wizytę pacjent zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną.
  4. Na wizytę pacjent powinien zabrać ze sobą odzież i obuwie sportowe, w przypadku kobiet sportową bieliznę. Na wizytę pacjent przygotowuje się poprzez przebranie się w osobnym zamykanym pomieszczeniu w gabinecie w odpowiedni strój i obuwie zamienne.
  5. Odwołanie wizyty możliwe jest z wyprzedzeniem 24-godzinnym telefonicznie lub osobiście. W przypadku nieodwołania wizyty lub odwołania ze zbyt krótkim wyprzedzeniem umówionego terminu pacjent ponosi koszty wizyty.
  6. Ustalona godzina jest godziną rozpoczęcia wizyty. W przypadku spóźnienia z winy pacjenta, jego wizyta, ze względu na umówione później wizyty przez innych pacjentów, może zostać skrócona o czas spóźnienia lub niektóre zabiegi mogą nie zostać wykonane. W przypadku opóźnienia wynikającego z winy fizjoterapeuty wszystkie zabiegi, na które był umówiony pacjent, zostaną wykonane.
  7. W gabinecie akceptujemy płatność gotówką oraz kartą płatniczą. Pacjent reguluje należność przed lub po wizycie według cennika dostępnego na stronie www.krzysztofklimek.pl i www.facebook.com/fizjoterapiaklimek
  8. W przypadku wyboru pakietu 10 wizyt, pacjent otrzymuje zniżkę na cały pakiet wizyt. Pakiet może być opłacony w całości na pierwszej wizycie (gotówką, kartą płatniczą lub przelewem) lub w ratach na każdej z 10 kolejnych wizyt. Rezygnacja z pakietu przed wykorzystaniem wszystkich wizyt jest równoznaczna z rezygnacją z promocyjnej ceny terapii – pacjent zobowiązany jest wtedy uregulować różnicę w cenie wizyt w cenie standardowej i promocyjnej.
  9. Nie wolno umyślnie niszczyć oraz wynosić sprzętu sportowego i diagnostycznego z gabinetu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rehabilitacja Ortopedyczno-Sportowa Krzysztof Klimek, z siedzibą w Krakowie, 31-620, os. Bohaterów Września 4/18, NIP: 678 299 24 89, REGON: 360784801, adres e-mail: klimek.fizjoterapia@gmail.com.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na prawidłowe funkcjonowanie, w tym uzupełnianie karty pacjenta oraz przejrzyste prowadzenie dokumentacji fizjoterapeutycznej. Podanie przez Państwa swoich danych w celu realizacji usługi jest niezbędne do świadczenia tej usługi. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji terapii. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych:

– prawo dostępu do Waszych danych, w tym uzyskania kopii danych,

– prawo żądania sprostowania danych,

– prawo do usunięcia danych,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji umowy na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu Cywilnego. W związku z przetwarzaniem danych w celu realizacji terapii, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem, zakresem przetwarzania moich danych osobowych i zostałam/-em poinformowana/-y o kosztach terapii.